…dar nu sunt mulțumit. În mare măsură ai reușit doar să îmi redirecționezi enervarea către autorii unor legi stupide. Sau poate nu-s stupide, dar nu mă pricep eu.

Povesteam marți seară că m-am enervat foarte tare când, în încercarea de a-mi actualiza datele personale, o funcționară BRD m-a întrebat dacă sunt „persoană expusă politic”. De fapt cel mai tare m-a enervat faptul că sistemul electronic nu îi permitea varianta “nu răspund” și m-am trezit că mi se dădea un formular în care doamna bifase „NU”, pentru că altfel nu putea încheia operațiunea.

Miercuri primesc un telefon. Purtătorul de cuvânt al băncii. Cu o voce ușor amărâtă îmi spune “Să știi că ai fost nedrept cu noi, nu e curiozitatea noastră, așa ne obligă legea. Au mai fost nemulțumiri pe tema asta și s-a mai scris. Ți-am trimis legile care ne obligă să punem această întrebare.

Păi să studiem…

E vorba de niște prevederi referitoare la combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. O prevedere europeană și o lege de-a noastră care reprezintă transpunerea respectivei directive. Da, niște reglementări făcute pentru a fi făcute, rezumate într-o întrebare inutilă. Pur și simplu nu cred că o persoană care ar intenționa să desfășoare o activitate ilegală, ar răspunde sincer. E ca și cum, la graniță, vameșul te-ar întreba “Sunteți contrabandist?”

Dar să ne lămurim cine sunt “expușii” potrivit Legii nr. 656 , Rep. (1) din 7.dec.2002 și să aflăm ce a vrut să spună poetul european în nesfârșita lui înțelepciune:

Art. 3. – (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante.

(2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante sunt:

 1. a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
 2. b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac;
 3. c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale;
 4. d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate;
 5. e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice;
 6. f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.

(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional.

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercită funcţii publice importante sunt, în sensul prezentei legi:

 1. a) soţul/soţia;
 2. b) copiii şi soţii/soţiile acestora;
 3. c) părinţii.

(5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt:

 1. a) orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană;
 2. b) orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).

(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), instituţiile şi persoanele prevăzute la art. 10 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă politic.

 

Comments are closed.